L’actual ideari va ser treballat i redactat durant el curs 2007-08 per l’equip de monitors corresponent i al principi de curs de cada any s’ha anat revisant i retocant per adaptar-lo al que volem.

Respecte: entenem el respecte com el pilar en què se sostenen tots els altres valors i del qual parteix l’acció que duem a terme. Un respecte que no exclou res ni ningú i que és clau per al desenvolupament de tots els aspectes de la vida quotidiana de l’esplai.

Autonomia de l’Infant: entesa com un dels elements principals que ens defineixen com a entitat educativa. Volem oferir als infants l’oportunitat de pensar, i sobretot, actuar per si mateixos, actitud tan poc comuna en la nostra societat d’avui dia. Volem que els infants siguin crítics amb allò que els envolta i tinguin consciencia de qui són i on són per tal que actuïn en conseqüència.

Participació activa: dins del model d’esplai que promovem, emancipem les persones. Això vol dir que un cop els infants hagin assolit autonomia d’acció i pensament volem que s’impliquin en el projecte comú de l’esplai. Que prenguin consciència de grup i que puguin organitzar-se i autogestionar els seus recursos, les seves activitats, etc.

Progressisme: entenent l’esplai com a institució educadora i emancipadora que emet valors, idees i maneres de fer dins d’un àmbit progressista, intentem adaptar el model educatiu al nostre entorn més immediat i també al món que ens envolta. Per aquest motiu, defugim d’idees conservadores i estancades, sempre mirant cap al futur.

Laïcitat: és un punt de trobada de persones de diferents creences o idees, que d’es d’una ètica humana, han de trobar el respecte en la construcció d’un model social. Nosaltres no practiquem ni difonem cap religió, però convivim en un marc en què totes les creences hi tenen cabuda.

Catalanitat: és el sentiment d’arrelament a la comunitat humana i social de què formem part, i que forma un element bàsic per al creixement personal dels infants. És un model que dóna a conèixer una cultura i tot el que aquesta aporta: llengua, tradicions… tot i que ens mantenim al marge d’orientacions merament polítiques.

Ecologisme: la tradició de l’esplai ens porta a conviure amb la natura, a apreciar-la i també a gaudir-ne, i per això primer l’hem de saber respectar. El contacte amb la natura ens porta a saber que el món és fungible, de manera que busquem alternatives de consum i de conscienciació ecològica, sabent l’esforç que comporta.

Convivència: entesa com a motor central del nostre projecte. Creiem en la solidaritat i generositat com a l’eix integrador i harmonitzador del grup, per tant el model pedagògic i ètic recaurà en aquests valors.

Igualtat: ens definim com un esplai no jerarquitzat. Creiem en l’assemblearisme, el consens i la participació de tots els agents en la presa de decisions de l’esplai. És un model d’esplai que defuig dels estereotips sexistes i que intenta debatre entre persones i no entre gèneres.

Integració: és un esplai obert a tothom, sense discriminació de gènere, ètnia o creença, creant així un model multicultural. Creiem en les possibilitats de tots els infants, i per tant procurem la integració i cohesió dels grups que els formen.